ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

KLIMAKTERIEPLAGER HOS KVINNER

Ordet «klimakterium» kommer fra gresk og betyr trappestige. Det er et godt uttrykk for overgangen fra den fertile til den ikke-fertile fasen i kvinnens liv.

Klimakteriets tre stadier

Klimakteriet blir vanligvis delt i tre stadier og er tiden i kvinnens liv da eggstokkenes funksjon reduseres. Det første stadiet kalles perimenopausen og begynner i gjennomsnitt fire år før menopausen. De første tegnene på perimenopausen er endringer i blødningsmønsteret, og tidlige symptomer kan for eksempel være hetetokter og humørsvingninger. 

 

Det andre stadiet kalles menopausen, som er betegnelsen på den siste menstruasjonsblødningen, og fastslås først etter 12 måneder uten blødninger. 

 

Det siste stadiet er postmenopausen, som begynner 12 måneder etter menopausen og varer resten av kvinnens liv. Denne perioden kjennetegnes av mangel på østrogen, og mange kvinner kan oppleve symptomer som for eksempel tørre slimhinner i underlivet. Det er også økt risiko for benskjørhet og hjerte-kar-sykdom.

Hva skjer med hormonene i kroppen?

I overgangsalderen svinger nivåene av de kvinnelige kjønnshormonene i kroppen, og dette kan føre til en ubalanse mellom østrogen og progesteron. Først reduseres produksjonen av progesteron og deretter produksjonen av østrogen til produksjonen til slutt stiller seg inn på lave permanente nivåer. Ubalansen og hormonmangelen kan føre til plager. Plagene, og hvor lenge de varer, oppleves svært forskjellig hos ulike kvinner. Hos 10 % av kvinnene varer plagene i over 10 år.

GENERELLE KLIMAKTERIEPLAGER

Hetetokter og hjertebank

Den vanligste plagen i klimakteriet er plutselige hetetokter. De begynner vanligvis som en varmefølelse i kroppen og slutter med svetting. Hetetokter varer vanligvis bare noen minutter, og de kommer tilbake med jevne mellomrom. Det kan være alt fra flere utbrudd per døgn til noen få per uke.

 

Søvnforstyrrelser

Mange kvinner i klimakteriet kan lide av søvnforstyrrelser. Ofte skyldes dette nattlige hetetokter som gjør det vanskelig å sove. Søvnforstyrrelsene kan i sin tur føre til kraftløshet, tretthet, irritasjon og konsentrasjonsproblemer.

 

Plager i ledd og skjelett

Ved østrogenmangel reduseres mengden av leddvæske og bevegeligheten i leddene, og dette kan gi leddsmerter. Siden østrogen beskytter skjelettet, kan østrogenmangel også gi økt risiko for benskjørhet og brudd senere i livet.

 

Humørsvingninger og depresjon

Nedstemthet, angst og depresjon er også vanlig i klimateriet.

 

Redusert sexlyst

Overgangsalderen kan virke negativt på sexlysten. Det kan komme av søvnforstyrrelser samt fysisk og psykisk ubalanse. Hormonmangel kan også påvirke den seksuelle opplevelsen.

 

 

LOKAL ØSTROGENMANGEL I UNDERLIVET

Påvirkning av på slimhinner

Østrogen påvirker slimhinnene i skjeden, urinrøret og urinblæren. Ved lokal østrogenmangel blir disse slimhinnene tynne og ømfintlige, noe som kan føre til svie, kløe, tørrhetsfølelse og smerte ved samleie. Urinveisinfeksjoner og urinlekkasje er også vanlig.

 

HVORDAN KAN KLIMAKTERIEPLAGER BEHANDLES?

En sunn livsstil, mosjon og et sunt kosthold kan bidra til å lindre klimakterieplager. I tillegg kan mange ha behov for hormonstilskudd.

HORMONBEHANDLING VED GENERELLE KLIMAKTERIEPLAGER

Hormonbehandling brukes mot plager som svetting, hetetokter og andre klimakterieplager. Hormonbehandling ved generelle klimakterieplager er reseptbelagt og må derfor forskrives av en lege.


Østrogenbehandling

Østrogen finnes i tablettform eller som såkalte transdermale legemidler som brukes på huden i gelform, som plaster eller spray. Transdermal behandling anbefales i dag til kvinner med økt risiko for metabolsk sykdom, hjerte- karsykdom eller leversykdom.


Hormonbehandling med progesteron/gestagen

Hvis kvinnen har livmoren inntakt, anbefales behandling med progesteron/gestagen i tillegg til østrogen ved klimakterieplager. Dette fordi østrogen stimulerer vekst av livmorslimhinnen. Uten tilførsel av progesteron/gestagen kan man ikke bremse veksten, noe som kan gi økt risiko for livmorkreft. Behandlingen kan gis som et eget legemiddel i tillegg til østrogenbehandlingen, men det finnes også ferdige kombinasjonsprodukter med østrogen/gestagen.

HORMONBEHANDLING VED LOKAL ØSTROGENMANGEL I UNDERLIVET

Hormonbehandling som virker lokalt

Med lokal hormonbehandling kan man behandle den tynne og ømfintlige slimhinnen i skjeden. Behandlingen har ingen virkning på svetting og hetetokter, men kan lindre plager som svie, kløe, tørrhetsfølelse, smerte ved samleie og gjentatte urinveisinfeksjoner. Det trengs ikke tillegg av progesteron/gestagen ved lokalbehandling med østrogen. Lokalbehandling med østrogen finnes som vagitorier, krem eller vaginaltabletter. Lokal hormonbehandling kan kjøpes reseptfritt på apoteket.