ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png
 • Sist oppdatert

  September 2023

 • Omfanget av vilkår for bruk  
   

  Disse elektroniske vilkårene ("Vilkår for bruk") styrer tilgangen for brukeren (“deg”) til denne nettsiden (“vår nettside”) som kontrolleres av Besins Healthcare Monaco S.A.M., et selskap underlagt lovverket i fyrstedømmet Monaco, med registreringsnummer 05S04354 og adresse Rue du Gabian 11, MC98000 Monaco, og/eller av dets tilknyttede selskaper ("vi" eller "oss"). Disse Vilkår for bruk gjelder ikke for andre nettsteder.

  Ved å gå inn på, eller bruke nettstedet vårt godtar du gjeldende versjon av disse vilkårene for bruk. Hvis du er uenig i vilkårene, eller er misfornøyd med nettstedet vårt er din eneste mulighet å slutte å bruke nettstedet vårt.  
   

 • Din bruk av nettstedet  
   

  Ved å bruke nettstedet vårt godtar du å ikke forstyrre eller avskjære elektronisk informasjon som er lagt ut på nettstedet vårt eller på noen av serverne med kobling til nettstedet. Du samtykker også til å ikke forsøke å omgå sikkerhetsfunksjoner ved nettstedet vårt og å overholde alle gjeldende, lokale, statlige og internasjonale lover, regler og forskrifter.

  Du er fullt ansvarlig for at innhold du sender oss er korrekt og etterrettelig. Du er også ansvarlig for å påse at tredjeparts rettigheter er ivaretatt dersom det er aktuelt for innhold du sender oss. Det er ikke tillatt å legge ut eller overføre ulovlige, salgsfremmende, truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, skandaløst, provoserende, pornografisk eller profant innhold eller materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som anses som straffbar, gi opphav til sivilt søksmål eller på annen måte krenke gjeldende lover. Vi vil samarbeide fullt ut med aktuelle myndigheter som ber om, eller pålegger oss å avsløre identiteten til de som legger ut slik informasjon.

  I henhold til disse vilkårene for bruk og vår personvernerklæring gir du oss rett til å bruke alt innhold du laster opp eller på annen måte overfører til nettstedet vårt slik vi måtte velge. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kopiering, visning, publisering av innholdet i et hvilket som helst format, modifisering, innlemme det i annet materiell eller lage et avledet verk basert på det. I den grad gjeldende lovverk tillater det gir du avkall på rettigheter du måtte ha til innhold du laster opp eller på annen måte overfører til nettstedet vårt.

  Med unntak av det som er uttrykkelig angitt og avtalt på forhånd med oss, vil det ikke etableres et konfidensielt forhold dersom du kommuniserer med oss muntlig, skriftlig eller elektronisk (f.eks. tilbakemelding, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, etc.). Hvis nettstedet vårt krever eller ber om at slik informasjon blir gitt og slik informasjon inneholder personopplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse), vil vi håndtere denne informasjonen i henhold til vår personvernerklæring. Utenom personopplysninger vil all kommunikasjon og informasjon som sendes inn via nettstedet anses som ikke-konfidensiell, og vi står fritt til å gjengi, publisere eller på annen måte bruke informasjonen til alle formål, inkludert og uten begrensninger; forskning, utvikling, produksjon, bruk eller salg av produkter hvor informasjonen inngår.  
   

 • Lenker til vårt nettsted  
   

  Vi har ikke gjennomgått tredjeparts nettsteder som inneholder lenker til vårt nettsted og vi er ikke ansvarlige for innholdet på slike sider. Du kan ikke lenke til noen sider på nettstedet vårt uten først å ha fått et skriftlig samtykke fra oss. Gjengivelse eller bruk av innhold fra vårt nettsted på tredjeparts nettsted(er) uten skriftlig samtykke er også forbudt.  
   

 • Lenker til andre nettsteder  
   

  Lenker til andre nettsteder kan bli brukt på nettstedet vårt der det kan være av interesse for brukerne. Vi vil forsøke å alltid informere deg om at du forlater vårt nettsted og at vi ikke har godkjent innholdet på tredjepartssiden. Imidlertid aksepterer vi intet ansvar for lenker fra oss til andre, og vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten eller lovligheten av innholdet på tredjeparts nettsteder. Vi aksepterer intet ansvar som følge av brudd på personvernreglene hos tredjepart. En lenke mellom en av våre nettsider og en tredjeparts nettside betyr på ingen måte at vi godkjenner innholdet på dette tredjepartsnettstedet.  
   

 • Produktinformasjon  
   

  All informasjon på nettstedet vårt (inkludert informasjon om selskapet vårt, dets historie og dets produkter) gis kun for generelle informasjonsformål. Mange av de farmasøytiske produktene som omtales er kun tilgjengelige på resept fra en lege. Alle produkter er ikke tilgjengelige i alle land. Produktinformasjonen er ikke ment å gi fullstendig medisinsk informasjon. Hvis du har en medisinsk tilstand, bør du umiddelbart oppsøke din egen lege eller annet helsepersonell. Vi tilbyr ikke personlige medisinske diagnoser eller pasientspesifikke behandlingsråd. Du bør alltid innhente informasjon om legemidlet ditt, eller medisinsk utstyr du skal bruke, (inkludert informasjon om forventet effekt og mulige bivirkninger) ved å diskutere riktig bruk av medisin(er) eller medisinsk utstyr med legen som har forskrevet behandlingen eller, der det er aktuelt, annet helsepersonell. Du finner mer informasjon om produktet i pakningsvedlegget. Informasjonen i pakningsvedlegg kan variere fra land til land. Pasienter, leger og annet helsepersonell bør sjekke med lokale myndigheter for informasjon som gjelder deres land. I Norge finner du godkjent produktinformasjon på Felleskatalogen. Direktoratet for medisinske produkter er godkjennende myndighet. I mange land er vår mulighet til å gi informasjon direkte til pasient begrenset (eller til og med forbudt). Vi vil imidlertid svare på henvendelser fra, og gi informasjon til, din lege eller annet helsepersonell i samsvar med lokale forskrifter.  
   

 • Ekspertuttalelser  
   

  Vi kan legge ut ekspertuttalelser eller utdrag fra artikler innenfor et bestemt område på nettstedet vårt. Slik informasjon representerer kun meningene til de respektive ekspertene eller tidsskriftet/avisen. Deres meninger samsvarer ikke nødvendigvis med våre. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten eller fullstendigheten i informasjon eller meninger som er fremsatt i slikt materiale.  
   

 • Fremtidsrettede utsagn  
   

  Nettstedet kan også inneholde fremtidsrettede uttalelser som gjenspeiler våre nåværende forventninger til fremtidige arrangementer og forretningsutvikling. De fremtidsrettede uttalelsene innebærer risiko og usikkerhet. Faktisk utvikling eller resultater kan avvike vesentlig fra prognosene og avhenger av flere faktorer, inkludert, men ikke begrenset til; om nåværende forskningsprogrammer lykkes, resultater fra pågående eller fremtidige kliniske studier, pågående kommersialisering av våre produkter, regulatorisk godkjenning av legemidler, gyldighet og håndhevelse av patenter, stabilitet i vårt kommersielle samarbeid og generelle økonomiske forhold. Intensjonen er å oppdatere nettstedet vårt med jevne mellomrom, men vi er ikke forpliktet til å oppdatere noe av innholdet.  
   

 • Opphavsrett  
   

  Du kan gå ut fra at alle produktnavn som vises på nettstedet vårt enten de vises med stor skrift eller ikke, kursiv skrift, med/uten varemerkesymbol, er varemerker eid av eller lisensiert til oss. Du kan gå ut fra at materialet som vises på nettstedet vårt er opphavsrettslig beskyttet med mindre annet er oppgitt. Nettstedet vårt kan også inneholde eller referere til patenter, proprietær informasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eiendomsrettigheter. Ingen rettigheter tildeles deg til slike varemerker, patenter, design, opphavsrett, forretningshemmeligheter, teknologier, produkter, prosesser og andre proprietære rettigheter, enten de eies av oss og/eller av andre parter. Innhold på nettstedet vårt kan ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres på nytt, lastes opp, forvrenges, overføres eller distribueres på noen måte i et hvilket som helst medium, helt eller delvis, uten vårt skriftlige samtykke. Kopiering til din personlige datamaskin er tillatt så lenge bruken er personlig, privat og ikke-kommersiell.  
   

 • Personvern  
   

  Vi er forpliktet til å ivareta personvernet ditt på nettet. Vi forstår viktigheten av å verne om personopplysningene til våre kunder og besøkende på nettstedet vårt. Vår bruk av personlig identifiserbar informasjon er styrt av vår personvernerklæring.  
   

 • Erklæringer og garantier  
   

  Selv om vi streber etter å gi oppdatert informasjon om våre produkter og tjenester samt annen informasjon om oss, garanterer vi ikke nøyaktigheten, effekten av og egnetheten til all informasjon på nettstedet vårt. Hver bruker tar fullt ansvar og all risiko som måtte oppstå ved bruk av nettstedet vårt. Informasjonen presenteres "SOM DEN ER" og kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tillegg, slettinger eller endringer i informasjonen på nettstedet vårt når som helst og uten forvarsel.

  VI GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOEN ART NÅR DET GJELDER INFORMASJONEN ELLER INNHOLDET PÅ VÅRT NETTSTED. INNENFOR DET LOVVERKET TILLATER, FRASIER VI OSS HERVED ALLE ERKLÆRINGER OG GARANTIER, ENTEN DE ER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVPÅLAGTE, KONTRAKTSFESTEDE ELLER INNGÅTT PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL ELLER AT DET FORELIGGER BRUDD PÅ LOVER OG RETTIGHETER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VI VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER AV ENHVER ART, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL; DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, SPESIELLE FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE), STRAFFEERSTATNING ELLER TILFELDIGE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, NETTSIDEN VÅR, OG/ELLER INFORMASJONEN ELLER INNHOLD PÅ VÅRT NETTSTED.

  Når du bruker nettstedet vårt samtykker du i at uansett om det finnes relevante lover som sier det motsatte, kan du ikke saksøke eller gå til handling som følge av, eller forbundet med, våre nettsider eller disse vilkårene for bruk mer enn ett (1) år etter at et slikt krav eller grunn til handling oppsto.  
   

 • Andre vilkår  
   

  Din bruk av nettstedet vårt er underlagt disse vilkårene for bruk. Du godtar at vilkårene (sammen med personvernerklæringen) beskriver hele avtalen mellom deg og oss når du bruker nettstedet.

  Nettstedet vårt ble laget og driftes i henhold til gjeldende lover i fyrstedømmet Monaco. Loven i Monaco vil kontrollere vilkårene gitt i disse bruksvilkårene, i den grad disse lovene ikke overstyres av relevant obligatorisk lovverk, f.eks. forbrukerkjøpslover som gjelder for deg.

  Hvis en domstol med riktig myndighetsområde finner at noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk er ugyldige, eller umulige å håndheve, samtykker du i at de andre bestemmelsene i vilkårene for bruk forblir gyldige og i effekt.

  Uten at det berører dine rettigheter under gjeldende lov, forbeholder vi oss retten til å endre våre Vilkår for bruk for å gjenspeile teknologiske fremskritt, juridiske og regulatoriske endringer og god forretningspraksis. Hvis vi endrer vilkårene for bruk, vil en oppdatert versjon reflektere disse endringene. Vi varsler deg om slike endringer ved å oppdater datoen på toppen av siden.