ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

Vi prioriterer din sikkerhet

I Besins Healthcare prioriterer vi pasientsikkerhet. Et viktig ledd i dette arbeidet er melding av bivirkninger. Slike meldinger gir oss svært verdifull informasjon.

Hva er en bivirkning?

En bivirkning er en uønsket virkning av et legemiddel. Det kan være snakk om mindre alvorlige bivirkninger som hodepine og kvalme, eller mer alvorlige ting som en alvorlig allergisk reaksjon eller uforutsette komplikasjoner.

Hvordan melde bivirkninger

I pakningsvedlegget kan du lese om et legemiddels kjente bivirkninger. Alle legemidler har bivirkninger, men du kan ikke på forhånd vite i hvilken grad eller om du vil oppleve dem. Alle mulige bivirkninger er kanskje heller ikke kjent. Derfor er det viktig å melde fra om bivirkninger, selv etter at et legemiddel er godkjent, så lenge det er i bruk.

Opplever du bivirkninger av legemidlet du tar, kan du melde fra om dem på en av følgende måter:

  • Meld fra om bivirkninger selv via hjemmesiden til Direktoratet for medisinske produkter her

  • Skriv til Besins Healthcare Nordics AB på e-postadressen: aenordics@besins-healthcare.com, så melder vi fra.

Hvilken informasjon bør du oppgi?

Når du melder en bivirkning, vennligst inkluder:

  • Kontaktinformasjon slik at vi kan nå deg hvis vi har spørsmål

  • Beskrivelse av bivirkningen

  • Navn på produkt eller hjelpemiddel henvendelsen gjelder

  • Dosering og doseringshyppighet

  • Andre legemidler eller annen behandling du tar i tillegg

  • Annen informasjon du mener kan være relevant

Konfidensialitet

All informasjon som gis vil bli behandlet strengt konfidensielt og brukes utelukkende for å vurdere sikkerheten til produktene våre.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon.