ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

Sist oppdatert: september 2023   
 

Besins Healthcare Monaco S.A.M. ("Vi") er forpliktet til å beskytte dine personlige data og respektere personvernet ditt. Vi samler og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lov; Personvernforordningen.

Denne personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn dine personlige opplysninger, måten vi samler dem inn på, håndterer og sikrer alle personopplysninger og hvordan denne informasjonen brukes og hvilke rettigheter du har når det gjelder dine personlige data.

Denne personvernerklæringen gjelder kun for personopplysninger som samles inn gjennom din bruk av dette nettstedet. Har du spørsmål om personopplysninger som du har oppgitt gjennom en annen kanal, se avsnittet Hvordan kan du kontakte oss

Hvilke personopplysninger kan vi samle inn og viderebehandle?   
 

Vi kan samle inn informasjon som ikke identifiserer deg direkte fra de fleste sidene som utgjør dette nettstedet. For eksempel informasjon om:

 • serveren du er logget på
 • internettleverandørens geografiske posisjon
 • hvilken nettleser du bruker
 • dato og klokkeslett for bruk
 • nettsider som ber om tilgang
 • overført datamengde
 • språkinnstilling
 • din IP-adresse (IT-informasjon)

IT-informasjon innhentes gjennom informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil med bokstaver og tall som lastes ned til datamaskinen din når du besøker et nettsted. Du finner en liste over informasjonskapsler vi bruker i våre innstillinger for informasjonskapsler.

I noen tilfeller kan du bli bedt om å oppgi personlige data som navn, e-post ("Kontaktdetaljer") og du kan velge å oppgi ytterligere informasjon som kjønn, interesseområder, spesialitet (hvis du er helsepersonell). Opplysningene gir du for at vi skal kunne kontakte deg, eller for å abonnere på nyhetsbrev eller lignende.    
 

Barn og sensitive personlige opplysninger
 

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger knyttet til rase eller etnisitet, seksuell legning, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, helse eller fagforeningsmedlemskap på denne nettsiden.

Vi samler ikke bevisst inn, eller bruker, personopplysninger fra barn (mindreårige yngre enn 18 år) på denne nettsiden. Vi tillater ikke bevisst barn å kommunisere med oss, eller bruke noen av våre nettjenester. Er du en forelder og oppdager at barnet ditt har gitt oss informasjon, vennligst kontakt oss (se nedenfor "Hvordan kan du kontakte oss"), og vi vil samarbeide med deg for å løse problemet.

Hvis det er mulig å kontakte oss via dette nettstedet bør du ikke bruke det som en måte å søke medisinske råd eller for å melde om bivirkninger. Har du spørsmål om produktene våre, anbefaler vi sterkt at du kontakter legen din eller relevante myndigheter.   
 

Hvorfor behandler vi dataene?   
 

Vi behandler din IT-informasjon for å måle brukerfrekvens og trafikk på nettsiden vår. Det vil gjøre det lettere å forstå hvordan nettstedet vårt brukes og hvordan det er nyttig for publikum. Dette gir oss informasjon vi kan bruke til å forbedre nettstedet. Du finner mer informasjon om det spesifikke formålet med hver informasjonskapsel i våre informasjonskapselinnstillinger.

Har du en spesifikk forespørsel behandler vi kontaktopplysningene dine og eventuelle tilleggsopplysninger utelukkende for å kunne gi deg et svar.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, behandler vi kontaktopplysningene dine og eventuelle tilleggsopplysninger for å kunne sende deg nyhetsbrevet via e-post fra tid til annen.   
 

Hva er det juridiske grunnlaget for databehandlingen    
 

Med unntak av informasjonskapsler som er nødvendige for at dette nettstedet skal fungere, behandler vi ingen personopplysninger uten ditt samtykke.

Du har rett til å gi, eller trekke tilbake, ditt samtykke når som helst. Når det gjelder IT-informasjon kan dette enkelt gjøres ved å endre innstillingene for informasjonskapsler . For kontaktdetaljer og tilleggsinformasjon, se nedenfor “Hvordan kan du kontakte oss”.   
 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?   
 

Med mindre annet er besluttet ved lov, oppbevarer vi kontaktopplysninger og eventuell tilleggsinformasjon (i) så lenge det er nødvendig for å kunne behandle din spesifikke forespørsel, dvs. inntil saken din er avsluttet, eller (ii) så lenge nyhetsbrevet vårt er aktivt og du ikke har bestemt deg for å avslutte abonnementet. Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrevet kan du enkelt melde deg av ved å klikke "Avslutt abonnement"-knappen nederst i hvert nyhetsbrev som blir sendt til deg på e-post.

Med mindre annet er besluttet ved lov, beholder vi IT-informasjonen din så lenge som nevnt i våre innstillinger for informasjonskapsler.   
 

Hvem deler vi dine personopplysninger med?   
 

Det er kun et begrenset antall av våre ansatte som har tilgang til dine personopplysninger. Disse har opplæring i viktigheten av personvern og hvordan man håndterer og administrerer personopplysninger hensiktsmessig og sikkert.

Avhengig av hva forespørselen din gjelder, kan vi dele dine personopplysninger med våre tilknyttede selskap og/eller tredjepart. Vi bruker kun samarbeidspartnere (tredjepart) som gir tilstrekkelige garantier for at gjeldene lover følges med tanke på behandling av dine personopplysninger og at tredjepart har hensiktsmessige tekniske og organisatoriske rammeverk for å sikre dine rettigheter.

Disse tjenesteleverandørene vil som regel være lokalisert i forskjellige land. Dersom data overføres til land med et lavere databeskyttelsesnivå inngår vi dataoverføringsavtaler basert på standard kontraktsbestemmelser for internasjonale dataoverføringer.    
 

Hvilke rettigheter har du?   
 

Dersom gjeldende lov tillater det, har du rett til å spørre oss om:

 • kopi av dine personopplysninger (innsynsrett)
 • å rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende (rett til korrigering)
 • å slette dine personopplysninger. Merk at informasjon som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet (rett til sletting)
 • å begrense behandlingen av opplysninger om deg (rett til begrensning)
 • å protestere på vår behandling av opplysninger om deg (rett til å protestere)
 • å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og å få opplysningene dine overført til en annen organisasjon (dataportabilitet)

Med mindre forespørselen din åpenbart er ubegrunnet eller overdreven er du ikke pålagt å betale gebyrer for å kreve dine rettigheter. Med mindre gjeldende lovverk sier noe annet har vi 30 dager på oss til å gi deg et svar.   
 

Hvordan kan du kontakte oss?   
 

Vi har høye standarder når det gjelder behandling av dine personopplysninger. Har du spørsmål, eller bekymringer, eller hvis du ønsker å utøve en av rettighetene dine, vennligst kontakt oss på privacy@besins-healthcare.com Alternativt kan du sende et brev til følgende adresse:

Besins Healthcare Monaco S.A.M.    
Attn. General Counsel    
11, Rue Du Gabian    
MC98000 Monaco

Du kan også kontakte et av de andre kontorene våre hvis det er mer hensiktsmessig for deg. Navn og adresser finner du her.   
 

Klager   
 

Er du fortsatt misfornøyd, kan du rette en klage til rette tilsynsmyndighet.

For Besins Healthcare-gruppen er tilsynsmyndigheten den irske databeskyttelseskommisjonen: https://forms.dataprotection.ie/contact   
 

Hvordan kan du vite om vi har oppdatert personvernerklæringen vår?   
 

Hvis vi endrer vår personvernpraksis, vil en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen gjenspeile disse endringene og vi vil varsle deg om slike endringer ved å oppdatere ikrafttredelsesdatoen øverst i personvernerklæringen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer, men endringene vil ikke berøre dine rettigheter etter gjeldende lovverk.