Hovedkontor i Malmö,
virksomhet i hele norden

Sverige

Besøksadresse:
Hyllie Vattenparksgata 12C
Malmø
Sverige

Postadresse:
Box 30070
200 61 Limhamn
Sverige

+4723967075
info.nordics@besins-healthcare.com
www.besins-healthcare.no

Melding av bivirkninger

I pakningsvedlegget kan du lese om et legemiddels kjente bivirkninger. Alle legemidler har bivirkninger, men du kan ikke på forhånd vite i hvilken grad eller om du vil oppleve dem. Alle mulige bivirkninger er kanskje heller ikke kjent. Derfor er det viktig å melde fra om bivirkninger, selv etter at et legemiddel er godkjent, så lenge det er i bruk.

Hvis du har bivirkninger av legemiddelet ditt, kan du melde fra om dem på en av følgende måter:
Be legen din om å melde fra om bivirkninger.
Meld fra om bivirkninger selv via hjemmesiden til Statens legemiddelverk her
Skriv til Besins Healthcare Nordics AB på e-postadressen info.nordics@besins-healthcare.com, så melder vi fra.

Manne- og kvinnehelse

Klikk her

Kvinnehelse

Besins Healthcare har i mer enn 50 år utviklet og fremstilt hormonlegemidler for kvinner med overgangsrelaterte plager, men også legemidler ved ufrivillig barnløshet og risiko for tidlig spontanabort. Våre østrogen- og progesteronbaserte legemidler brukes av kvinner i mer enn 100 land. Besins Healthcare var først ute med å utvikle en østrogengel, og noen år senere var vi de første som fremstilte et bioidentisk mikronisert progesteron, en tablett til både oral og vaginal bruk.

Klikk her

Mannehelse

Besins Healthcares satsning på menns helse og velvære startet i 1982, med utviklingen av en testosterongel for behandling av menns overgangsalder (andropause) og forstørrede bryster hos menn (gynekomasti). På begynnelsen av 2000-tallet lanserte vi verdens første testosterongel for behandling av lave testosteronnivåer hos menn (hypogonadisme). I dag er våre testosterongeler de mest brukte i verden.

SE VÅRE legemidler »