Hovedkontor i Malmö,
virksomhet i hele norden

Sverige

Besøksadresse:
Hyllie Vattenparksgata 12C
Malmø
Sverige

Postadresse:
Box 30070
200 61 Limhamn
Sverige

+46 40 295 200

info.nordics@besins-healthcare.com
www.besins-healthcare.no

Melding av bivirkninger

I pakningsvedlegget kan du lese om et legemiddels kjente bivirkninger. Alle legemidler har bivirkninger, men du kan ikke på forhånd vite i hvilken grad eller om du vil oppleve dem. Alle mulige bivirkninger er kanskje heller ikke kjent. Derfor er det viktig å melde fra om bivirkninger, selv etter at et legemiddel er godkjent, så lenge det er i bruk.

Hvis du har bivirkninger av legemiddelet ditt, kan du melde fra om dem på en av følgende måter:
Be legen din om å melde fra om bivirkninger.
Meld fra om bivirkninger selv via hjemmesiden til Statens legemiddelverk her
Skriv til Besins Healthcare Nordics AB på e-postadressen info.nordics@besins-healthcare.com, så melder vi fra.

Manne- og kvinnehelse

Klikk her

Kvinnehelse

Besins Healthcare har i mer enn 50 år utviklet og fremstilt hormonlegemidler for kvinner med overgangsrelaterte plager, men også legemidler ved ufrivillig barnløshet og risiko for tidlig spontanabort. Våre østrogen- og progesteronbaserte legemidler brukes av kvinner i mer enn 100 land. Besins Healthcare var først ute med å utvikle en østrogengel, og noen år senere var vi de første som fremstilte et bioidentisk mikronisert progesteron, en tablett til både oral og vaginal bruk.

SE VÅRE legemidler »

Klikk her

Mannehelse

Besins Healthcares satsning på menns helse og velvære startet i 1982, med utviklingen av en testosterongel for behandling av menns overgangsalder (andropause) og forstørrede bryster hos menn (gynekomasti). På begynnelsen av 2000-tallet lanserte vi verdens første testosterongel for behandling av lave testosteronnivåer hos menn (hypogonadisme). I dag er våre testosterongeler de mest brukte i verden.

SE VÅRE legemidler »